36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

เขียนโดย Joomla!
ฮิต: 3445

 

 

           เนื้อเพลงมาร์ชวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

คำร้อง ประพันธ์ เอี่ยมประสิทธิ์ และไพฑูรย์ จันทสิงห์ / ทำนอง ไพฑูรย์ จันทสิงห์


ชาย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สถาพรรวมไว้ในท้องถิ่น
หญิง เรียนรู้เร็ว เริ่มได้ทุกชีวิน ในท้องถิ่นเป็นครูคู่ตำรา
ชาย ภูมิปัญญาโสภิณในถิ่นแคว้น ทั่วเขตแดนพงไพรไกลสุดหล้า
หญิง ตามต้องการของถิ่นทุกเวลา เราจงมาเพิ่มค่าชีวิตจริง
ชาย คุณธรรมนำหน้าพาสุขศรี รู้วิถีชุมชนคนฮ่องสอน
หญิง รู้ตัวเองมีค่าในป่าดอน รู้อาทรรักถิ่นแผ่นดินตน
(พร้อม) แหล่งวิชาแพร้วเพริศเลิศลือเลื่อง เราเป็นเฟืองสร้างสรรค์ทางคิดใหม่
สร้างท้องถิ่นคิดเป็นเห็นการณ์ไกล ผูกพันใจ วชช.มส. เอย

 

หมวด: