สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการสอบปฏิบัติ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการสอบปฏิบัติ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน โดยมีผู้สมัครสอบ จำนวน 100 คน วันที่่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00 - 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

1

2

34