36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ มสธ.

        วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 

ขอบคุณข่าวจากหน่วยจัดการศึกษาอำเภอแม่สะเรียง

 

23795662 2073617846205798 7973940234192988848 n 23844794 2073617819539134 2480603845431957949 n
23905314 2073617852872464 5519973114641942498 n 23844389 2073617942872455 3014383974462545165 n