36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

วิทยาลัยชุมชน แม่ฮ่องสอน รับการประเมินงานประกันคุณภาพภายใน SAR

       วันที่ 26-27 พ.ย.2560 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รับการประเมินงานประกันคุณภาพภายใน SAR #9องค์ประกอบ   จากคณะ สมศ. (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) 

 

ขอบคุณข่าวจากเครือข่ายวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

 

23843497 1652822621451628 4349292919550272521 n 23843525 1652825038118053 5855744777311355093 n
24129643 1652822791451611 3777875532007969309 n 23844862 1652824944784729 2986076480662275972 n
23795776 1652822651451625 3464434794187231740 n